Panduan lengkap untuk Windows 7 Shortcut Keys

Terdapat banyak perbincangan baru-baru ini mengenai penggunaan penggunaan kekunci pintasan dalam Windows 8, terutamanya kerana 90 +% orang yang akan menggunakan OS tersebut untuk beberapa tahun akan datang tidak akan mempunyai akses ke skrin sentuh.

Apa yang telah dibawa ke rumah walaupun berapa banyak orang yang masih membalas kekunci pintasan lama, dan saya bukan hanya bercakap tentang Ctrl + X / C / V di sini.

Dengan ini saya fikir saya akan menerbitkan di sini senarai definitif semua kekunci pintasan Windows 7 seperti yang diambil dari buku Microsoft Akhbar saya, Menyelesaikan Masalah Windows 7 Inside Out.

Kunci Kekunci Am Umum

Untuk membuat ini Tekan kekunci ini
Salin ikon yang dipilih CTRL + C
Potong ikon yang dipilih CTRL + X
Tampal potongan atau teks atau item yang disalin kepada

folder semasa

CTRL + V
Buat tindakan anda yang terakhir CTRL + Z
Padamkan ikon yang dipilih ke Recycle Bin DELETE atau DEL
Padam ikon yang dipilih tanpa bergerak ke Recycle Bin SHIFT + DELETE
Namakan semula ikon yang dipilih F2
Luaskan pilihan melalui ikon tambahan SHIFT + mana-mana

kekunci anak panah

Pilih semua item dalam dokumen atau tetingkap CTRL + A
Cari fail atau folder F3
Ciri paparan untuk ikon yang dipilih ALT + ENTER
Tutup program dalam tetingkap aktif ALT + F4
Buka menu pintasan untuk aktif

tingkap

ALT + SPACEBAR
Tutup dokumen aktif dalam berbilang

program dokumentasi

CTRL + F4
Tunjukkan Flip 3D ~ WS + TAB
Beralih antara program terbuka ALT + TAB
Kitaran melalui program terbuka dalam susunan

mereka dibuka

ALT + ESC
Kitaran melalui elemen skrin pada

desktop atau dalam tetingkap

F6
Paparkan menu pintasan untuk

item yang dipilih

SHIFT + F10
Buka / tutup menu Mula CTRL + ESC atau ~ WS
Buka menu atau lakukan arahan menu ALT + surat yang digariskan
Lihat bar menu dalam program aktif F10 atau Alt
Pindah ke kiri atau kanan dalam bar menu dan ®
Gerakkan ke atas atau ke bawah dalam menu dan ¯
Pilih arahan menu yang diserlahkan ENTER
Muat semula tetingkap aktif F5
Lihat folder satu tahap sehingga Windows

Explorer

BACKSPACE
Batalkan tugas semasa ESC
Pengurus Tugas Terbuka CTRL + SHIFT + ESC
Salin item yang diseret ke destinasi CTRL + drag
Pindahkan item yang diseret ke destinasi CTRL + SHIFT + seret

Pintasan Papan Kekunci Papan Dialog

Penerangan Kunci
Pilih pilihan dengan huruf yang digariskan ALT + surat
Pilih butang jika pilihan aktif ialah

kumpulan butang pilihan

Kekunci anak panah
Buka folder satu tahap jika folder itu

dipilih dalam kotak dialog Simpan Sebagai atau Terbuka

BACKSPACE
Pergi ke tab sebelumnya CTRL + SHIFT + TAB
Pergi ke tab seterusnya CTRL + TAB
Sama seperti mengklik OK ENTER
Sama seperti mengklik Batal ESC
Bantuan Kekunci F1
Paparkan item dalam senarai aktif Kekunci F4
Pindah ke pilihan sebelumnya SHIFT + TAB
Pilih atau nyahpilih kotak semak SPACEBAR
Pindah ke pilihan seterusnya TAB

Pintasan Papan Kekunci Windows Explorer

Penerangan Kunci
Runtuhkan folder yang dipilih - pada pad kekunci angka
Paparkan semua subfolder di bawah yang dipilih

folder

* pada pad kekunci angka
Pilih atau jatuhkan folder induk
Kembangkan folder semasa atau pindah ke seterusnya

subfolder

¯
Paparkan kandungan yang dipilih

folder

+ pada pad kekunci angka
Paparkan bahagian bawah tetingkap aktif END
Paparkan bahagian atas tetingkap aktif HOME
Buka folder yang dipilih dalam contoh baru SHIFT + Double-Click

Kemudahan Akses Pintasan Papan Kekunci

Penerangan Kunci
Buka Kemudahan ofAccessCenter ~ WS + U
Matikan MouseKeys sama ada atau tidak LEFT ALT + LEFT SHIFT + NUM LOCK
Tukar Kontras Tinggi sama ada pada atau luar LEFT ALT + LEFT SHIFT + SCREEN PRINT
Matikan ToggleKeys sama ada atau tidak NUM LOCK selama lima saat
Tukar PenapisKita sama ada atau tidak SHIFT KETIGA selama lapan saat
Matikan StickyKeys sama ada pada atau tidak SHIFT lima kali

Kunci Bantuan Pintasan Windows

Untuk membuat ini Tekan kekunci ini
Buka Bantuan dan Sokongan Windows F1 atau ~ WS + F1
Paparkan Jadual Kandungan ALT + C
Paparkan menu Tetapan Sambungan ALT + N
Paparkan menu Opsyen F10
Pindah kembali ke topik yang dilihat sebelum ini ALT +
Bergerak ke hadapan (sebelumnya

dilihat) topik

ALT + ¯
Paparkan halaman sokongan pelanggan ALT + A
Paparkan halaman utama Bantuan ALT + HOME
Pindah ke permulaan topik HOME
Pindah ke hujung topik END
Cari topik semasa CTRL + F
Cetak topik CTRL + P
Pindah ke kotak Carian F3

Pintasan Papan Kekunci Asli Microsoft

Penerangan Kunci
Paparkan atau sembunyikan menu Mula ~ WS
Kunci komputer ~ WS + L
Paparkan kotak dialog Properties System ~ WS + BREAK
Tunjukkan desktop ~ WS + D
Buka folder Komputer ~ WS + E
Cari fail atau folder ~ WS + F
Cari komputer CTRL + ~ WS + F
Paparkan Bantuan Windows ~ WS + F1
Kurangkan semua tingkap ~ WS + M
Pulihkan semua tingkap yang diminimumkan ~ WS + SHIFT + M
Buka kotak dialog Main ~ WS + R
Tunjukkan Flip 3D ~ WS + TAB
Buka Kemudahan ofAccessCenter ~ WS + U
OpenWindowsMobility

Pusat

~ WS + X

Navigasi Teks dan Mengedit Pintasan

Penerangan Kunci
Alihkan kursor ke satu baris ¯®
Pindah kursor meninggalkan satu aksara
Pindahkan kursor ke kanan satu aksara ® ¯
Alihkan kursor ke satu baris
Padam aksara ke kiri kursor BACKSPACE
Pindahkan kursor untuk memulakan perenggan seterusnya CTRL + ¯®
Alihkan kursor untuk memulakan sebelumnya

perenggan

CTRL +
Alihkan kursor untuk memulakan kata sebelumnya CTRL +
Pindahkan kursor untuk memulakan perkataan seterusnya CTRL + ®
Pilih semua CTRL + A
Salin ke Papan Klip CTRL + C
Salin teks yang dipilih ke destinasi CTRL + drag
Pilih untuk menamatkan perenggan CTRL + SHIFT + ®
Pilih untuk menamatkan perkataan CTRL + SHIFT + Æ
Pilih untuk permulaan perkataan CTRL + SHIFT +
Pilih untuk permulaan perenggan CTRL + SHIFT +
Pilih untuk mengakhiri dokumen CTRL + SHIFT + END
Pilih ke bahagian atas dokumen CTRL + SHIFT + HOME
Tampal kandungan papan klip ke kursor

kedudukan

CTRL + V
Potong ke papan klip CTRL + X
Buat tindakan terakhir CTRL + Z
Padam teks atau aksara pilihan di

kursor

DEL
Batalkan tugas semasa ESC
Pilih kepada aksara dalam baris di atas SHIFT +
Pilih kepada watak dalam baris di bawah SHIFT + ¯®
Pilih aksara ke kiri SHIFT +
Pilih watak ke kanan SHIFT + ® ¯
Pilih dari kursor ke sini SHIFT + Klik
Pilih akhir baris SHIFT + END
Pilih untuk permulaan baris SHIFT + HOME
Pilih teks ke bawah satu skrin SHIFT + PAGE DOWN
Pilih teks sehingga satu skrin SHIFT + PAGE UP

Pintasan Kekunci Peta Bentuk Windows

Kunci Penerangan
Bergerak satu baris
¯ Alihkan satu baris
Pindah ke kiri atau ke akhir

baris sebelumnya

® Bergerak ke kanan atau ke permulaan

baris seterusnya

CTRL + END Pindah ke aksara terakhir
CTRL + HOME Pindah ke aksara pertama
END Bergerak ke hujung garisan
HOME Bergerak ke permulaan garisan
HALAMAN BAWAH Gerakkan satu skrin pada satu masa
PAGE UP Gerakkan satu skrin pada satu masa
SPACEBAR Tukar antara mod Pembesaran dan Normal

Pintasan Internet Explorer Microsoft

Untuk membuat ini Tekan ini
Tambah "www." Ke permulaan dan ".com" ke

akhir teks dalam bar alamat

CTRL + ENTER
Tambah halaman semasa ke kegemaran CTRL + D
Klik bar Maklumat SPACEBAR
Tutup tab semasa (atau tetingkap semasa

jika melayari tab dilumpuhkan)

CTRL + W
Tutup tab lain CTRL + ALT + F4
Tutup Preview Cetak ALT + C
Tutup tetingkap semasa (jika ada

hanya satu tab terbuka)

CTRL + W
Salin pilihan ke Papan Klip CTRL + C
Paparkan senarai alamat yang anda taipkan F4
Paparkan menu pintasan untuk pautan SHIFT + F10
Paparkan halaman pertama untuk dicetak ALT + HOME
Paparkan halaman terakhir untuk dicetak ALT + END
Paparkan halaman seterusnya untuk dicetak ALT + ¯
Paparkan halaman sebelumnya untuk dicetak ALT +
Paparkan peratusan zum ALT + Z
Cari di halaman ini CTRL + F
Pergi ke laman utama ALT + HOME
Pergi ke pautan yang dipilih ENTER
Pergi ke halaman seterusnya ALT + ¯
Pergi ke halaman sebelumnya ALT + atau BACKSPACE
Pergi ke kotak Carian Bar Alat CTRL + E
Bantuan F1
Pindah kembali melalui item di Web

halaman, bar alamat, atau bar pautan

SHIFT + TAB
Pindah kembali melalui senarai

Perlawanan AutoComplete

®
Pindah ke belakang di antara bingkai (jika dilabel

melayari dilumpuhkan)

CTRL + SHIFT + TAB
Gerakkan fokus ke bar Maklumat ALT + N
Bergerak ke hadapan melalui bingkai dan penyemak imbas

elemen (jika melayari tab dilumpuhkan)

CTRL + TAB atau F6
Bergerak ke hadapan melalui item di Web

halaman, bar alamat, atau bar pautan

TAB
Bergerak ke hadapan melalui senarai

Perlawanan AutoComplete

¯
Pindah item yang dipilih ke dalam Kegemaran

senarai dalam kotak dialog Organize Favorites

ALT + ¯
Pindahkan item terpilih ke dalam Kegemaran

senarai dalam kotak dialog Organize Favorites

ALT +
Gerakkan kursor ke kiri seterusnya

tanda baca dalam bar alamat

CTRL +
Gerakkan kursor ke kanan seterusnya

tanda baca dalam bar alamat

CTRL + ®
Pindah ke permulaan halaman HOME
Bergerak ke hujung halaman END
Buka tab baharu di latar depan CTRL + T
Buka tab baharu di latar depan dari

bar alamat

ALT + ENTER
Buka laman web atau halaman baru CTRL + O
Buka tetingkap baru CTRL + N
Buka Kegemaran CTRL + I
Buka Suapan CTRL + J
Terbuka Sejarah CTRL + H
Buka pautan dalam tab latar belakang baharu CTRL + klik
Buka pautan dalam tab latar depan baru CTRL + SHIFT + klik
Buka pertanyaan carian dalam tab baru ALT + ENTER
Buka Pilihan Penganjur CTRL + B
Persediaan Halaman ALT + U
Tampal kandungan papan klip CTRL + V
Cetak halaman semasa atau bingkai aktif CTRL + P
Muat semula halaman Web semasa F5
Muat semula laman web semasa tanpa mengira

cap waktu

CTRL + F5
Simpan halaman semasa CTRL + S
Tatal ke bawah garisan ¯
Tatal ke bawah halaman HALAMAN BAWAH
Tatal ke garisan
Tatal ke atas halaman PAGE UP
Pilih semua item pada halaman Web semasa CTRL + A
Pilih bingkai untuk mencetak di laman web berbingkai ALT + F
Pilih teks dalam bar alamat ALT + D
Tetapkan pilihan percetakan dan cetak halaman ALT + P
Hentikan memuat turun halaman ESC
Beralih antara tab CTRL + TAB atau CTRL + SHIFT + TAB
Beralih ke nombor tab khusus CTRL + n (di mana n ialah nombor antara 1 dan

8)

Beralih ke tab terakhir CTRL + 9
Togol antara skrin penuh dan tetap

pandangan

F11
Togol atau mematikan Tab Cepat CTRL + Q
Taipkan nombor halaman yang anda mahu

dipaparkan

ALT + A
Mengezum masuk ALT + PLUS SIGN
Zum 10 peratus CTRL + PLUS SIGN
Zum keluar ALT + MINUS SIGN
Zum 10 peratus CTRL + MINUS SIGN
Zum hingga 100 peratus CTRL + 0